Actualiteiten

Nieuwsbrieven

Via onderstaande links kunt u de nieuwsbrieven van Basisschool De Rietvink downloaden:

Flyer Rietvink APP

Rietvink APP | 25-08-2019

Flyer Rietvink APP

Brabants verkeerslabel (BVL)

Al vanaf het begin van dit schooljaar zijn we druk bezig met verschillende activiteiten om aan de eisen om het Brabants Verkeers Label te voldoen en het keurmerk binnen te halen. Dit keurmerk zorgt ervoor dat aandacht voor veilig deelnemen aan verkeer een goede plaats in blijft nemen en het gevolg is dat we meer subsidie ontvangen om activiteiten te bekostigen. U kunt bij deze activiteiten bijvoorbeeld denken aan: het aandacht besteden aan de veilige omgeving van de school, het oefenen met fietsen en wandelen door de wijk rondom school, het verkeersproject dat we deden april, het theoretisch en praktisch verkeersexamen in groep 7, de wekelijkse lessen met de methode van VVN, de activiteit rond de ‘Dode Hoek’ bij vrachtauto’s, het op orde hebben van verschillende protocollen rondom vervoer van leerlingen. We hopen dat de commissie zal beslissen om het keurmerk uit te reiken. Na de zomervakantie zullen we hier vast meer over weten.

Informatiebrochure | 09-07-2018 Leerlingtevredenheid | 26-06-2018 Oudertevredenheid | 26-06-2018

Het Puberbrein 25 januari 2018

Het Puberbrein | 11-12-2017

Het Puberbrein 25 januari 2018

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s