Overblijven

De Rietvink biedt leerlingen de gelegenheid om tussen de middag over te blijven. Overblijven is in principe bedoeld voor kinderen van wie de ouders en/of verzorgers werken en voor kinderen die vanwege de reisafstand tussen school en huis, tijdens de lunchpauze niet naar huis kunnen. Overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.15 uur. De leerlingen van de onderbouw eten hun lunch in een deel van de centrale hal. De leerlingen van de middenbouw eten hun lunch in het handenarbeidlokaal. De bovenbouw eet in de centrale hal van de school. Na het eten kunnen de kinderen buiten spelen. Bij slecht weer blijven we binnen. We spelen dan spelletjes, spelen onder toezicht in de speelzaal van de school, kijken een filmpje of lezen in een boekje.

Aanmelden & Kosten

Overblijven kost € 2,= per kind per keer. U koopt van tevoren een 10-strippenkaart via de bank of giro. U maakt € 20,= ( of een veelvoud daarvan) over op gironummer 3192170, t.a.v. Oudervereniging De Rietvink, inz. Overblijf. Vermeldt u ook de naam van de leerling op wiens naam de kaart moet komen te staan.  De overblijf-medewerkers vinken een strip af als uw kind overblijft.  Als de kaart vol is, krijgt u de ingevulde kaart retour. U kunt dan zien of het klopt. U krijgt ook een e-mail met het verzoek een nieuwe kaart te kopen. De strippenkaarten worden op school bewaard, zodat de kinderen deze niet kunnen verliezen.

Om gebruik te kunnen maken van de overblijfvoorziening moeten de ouders/verzorgers van de leerling het aanmeldingsformulier invullen en inleveren. Het formulier kunt u hier vinden: aanmeldingsformulier overblijven. U kunt het ook verkrijgen bij de overblijfcoördinator en de locatiecoördinator van de school. Ook wie van plan is zijn kinderen slechts incidenteel over te laten blijven, moet een aanmeldingsformulier inleveren.

De overblijfkrachten

Een enthousiast team overblijfkrachten zorgt voor de begeleiding van de kinderen. Het gaat om vrijwilligers, overwegend ouders van leerlingen. Er is in principe steeds één overblijfkracht aanwezig per vijftien kinderen. De coördinatrice, Irma Van der Schaar, geeft leiding aan het team en zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders van kinderen die overblijven. Het overblijven, valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de oudervereniging (BOV.) Om het overblijven goed te organiseren is er een Overblijfcommissie (OVC) opgericht. De OVC bestaat uit een voorzitter/coördinator, penningmeester / secretaris , afgevaardigde BOV.

Contact opnemen kan via de mail: overblijvenrietvink@gmail.com, of via een van de leden van de overblijfcommissie die u elke dag op school vindt.

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s