Vertrouwenspersonen

Intern vertrouwenspersoon
De school heeft een interne vertrouwenspersoon, haar naam is Annet Sneep. Bij haar kunnen leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten en/of  zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met docenten of directie willen doen. Soms overkomen je heel vervelende dingen of gaat iets helemaal mis. Je hebt langdurig ruzie met iemand op school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Je wilt dat het stopt, maar je wilt het ook geheim houden.

Je kan verschillende dingen doen:

  • Je denkt er maar steeds aan hoe je dit kunt oplossen.
  • Je kunt erover praten met je ouders, een goede vriend of vriendin.
  • Je kunt natuurlijk naar je eigen juf of meester gaan, die zal altijd proberen jou te helpen.
  • Ook kun je bellen met de Kindertelefoon 0800-0432.(kindertelefoon.nl)

Soms werkt dat niet of wil je dat niet. Dan kun je op school altijd bij juf Annet Sneep terecht, want zij is “intern vertrouwenspersoon”. Zij wil naar je luisteren en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je mag altijd naar haar toekomen. Juf Annet werkt op maandag, dinsdag,  maar je mag ook een afspraak maken via de mail: annet.sneep@pcpomiddenbrabant.nl.

Natuurlijk hopen we dat het niet nodig is en dat alles goed met je gaat, maar als je wilt komen praten ben je altijd welkom! Dit geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen, maar ook ouders zijn van harte welkom.

Extern vertrouwenspersoon 
De intern vertrouwenspersoon, vaak een leerkracht, is snel te benaderen. Een nadeel kan zijn, dat hij of zij betrokken is bij de school. Het is voor de intern vertrouwenspersoon soms moeilijk om onpartijdig te blijven als de klacht een collega betreft. De wet verplicht daarom, dat elke school naast een intern vertrouwenspersoon ook een extern vertrouwenspersoon moet hebben, hij of zij is niet werkzaam op de betrokken school. U kunt haar rechtstreeks benaderen, maar kunt ook door de intern vertrouwenspersoon, de leerkracht of de directie naar haar worden doorverwezen.

Extern vertrouwenspersoon voor onze school is:
Annette de Koning-Meeus (DKVZ)
annette@dekoningvertrouwenszaken.nl of info@dkvz.nl
Tel.: 06-41 16 71 34

Coördinator Sociale Veiligheid
Naast de vertrouwenspersoon hebben we als school ook een Coördinator Sociale Veiligheid. Als er sprake is van pesten op school kan de Coördinator Sociale Veiligheid ingeschakeld worden, zij is het aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Annet Sneep heeft deze taak.

De coördinator ziet erop toe dat het protocol sociale veiligheid gevolgd wordt, dat alle stappen worden doorlopen in de groep. Dit protocol kunt u vinden op de website van onze school, zeker de moeite waard om eens door te lezen.

De Coördinator Sociale Veiligheid heeft tevens als taken:

– klankbord zijn voor directie en leerkrachten m.b.t. sociale veiligheid
– maakt pedagogisch beleid samen met directie
– coach voor collega’s bij incidenten en preventie.

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s