Aanmelden leerlingen

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding door de school. Tijdens het kennismakingsbezoek informeren we u uitgebreid over onze school, het onderwijs en wat we verder te bieden hebben. U kunt de sfeer van de school proeven en er is tijd om antwoord te krijgen op uw vragen. Een afspraak kunt u maken met Inez Wolters (clusterdirecteur) of met Petra Sonke (locatiecoördinator). Tel.: 076-5410132.

Inschrijving en `intake´.
Uw kind mag naar school als het 4 jaar oud is. Als u uw kind wilt inschrijven op onze school, volgt er een kort gesprek over uw kind en uw verwachtingen m.b.t. onderwijs en zorg ten behoeve van uw kind. Tijdens het gesprek nemen we een aantal vragen met u door over de ontwikkeling, de gezondheid van uw kind en specifieke aandachtspunten. Voordat uw kind daadwerkelijk naar school gaat, zal de leerkracht waar uw kind zijn / haar schooltijd begint nog op huisbezoek komen. U kunt dan nog specifieke informatie geven aan de ‘eigen juf’.

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden en thuis op uw gemak invullen.

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s