Missie / visie

De school wordt vormgegeven vanuit 5 gekozen kernwaarden waarmee we met ons onderwijs het maximale willen bereiken:

Ambitie – Samen – Persoonlijk – Respect en Plezier.

Ambitie
Eruit halen wat erin zit, uitdagend, open staan voor veranderingen, hoge verwachtingen hebben. Ons onderwijs is opbrengstgericht en erop gericht om het maximale er uit te halen. Dat is te zien aan onze manier van lesgeven gebruikmakend van het model van directe instructie, actuele methodes, een interactieve inzet van ICT en digibord, driestromenland en taakkaarten. Leerlingen worden actief bij de lessen betrokken en zijn mede verantwoordelijk voor het eigen leerproces.

Samen
Samen voor de school gaan en staan, openheid naar elkaar, elkaars talenten gebruiken. Samen vormen leerlingen, leerkrachten en ouders de school, we luisteren naar elkaar, helpen elkaar en leren van elkaar. Dit zien we terug in de manier waarop we met elkaar omgaan, samen werken, spelen en leren.

Persoonlijk
Rekening houden met verschillen en individuele aandacht voor kind en collega. We houden rekening met elkaar. Dat zie je aan de manier waarop we met elkaar omgaan, verschillen accepteren, belangstelling tonen voor elkaar.

Respect
Elkaar waarderen in een omgeving waarbij je jezelf kunt zijn en waar ieders talenten tot uiting kunnen komen. We gaan respectvol om met elkaar. We dragen zorg voor elkaar en maken gebruik van elkaars talenten. Het is belangrijk dat de school een prettige, veilige en schone omgeving is voor de kinderen, ouders en leerkrachten. Voor een schone school is het ook belangrijk dat de kinderen zich medeverantwoordelijk voelen voor de schoolmaterialen/omgeving.

Plezier
Je veilig voelen om jezelf te zijn, van kleine dingen genieten, leren relativeren en er is individuele aandacht. Kinderen en personeel gaan met plezier naar school. Dat zie je aan de manier waarop leerlingen, ouders en teamleden met elkaar omgaan. Zoals bij activiteiten en vieringen.

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s