Rietvinkateliers

Het creatief denken van uw kinderen wordt gestimuleerd in de zogenaamde Rietvinkateliers. Centraal in deze Rietvinkateliers staan de thema’s:

  • ICT-vaardigheden
  • Theater
  • Kidsontspanning
  • Handvaardigheid
  • Tekenen
  • Muziek

Alle kinderen van groep 4 t/m 8 nemen gedurende het gehele jaar deel aan de rietvinkateliers. Elke vrijdagmiddag komen er twee thema’s aan bod. Die thema’s staan gedurende zeven weken op het programma.

Bijvoorbeeld:
Sophie uit groep 5 heeft eerst zeven weken lang tekenen en muziek op donderdagmiddag. Het volgende blok van zeven weken staat ICT en theater centraal. Op deze manier worden de thema’s over het gehele jaar verspreid.

Affiniteit met het vak
De kracht van een Rietvinkatelier komt extra tot uiting wanneer het gegeven wordt door een deskundige. Een leerkracht die uitermate goed kan tekenen is de aangewezen persoon voor het rietvinkatelier tekenen. Zo hebben al onze leerkrachten eigen kwaliteiten, die kwaliteiten zetten we in bij de rietvinkateliers. Op deze manier maken wij het onderwijs echt levendig. Dit betekent dat de leerkracht naar de desbetreffende klas toe gaat. Onspanningsoefeningen voor kinderen worden dus gegeven door een leerkracht die daarvoor opgeleid is.

Wanneer dat gewenst is, nodigen we een expert uit voor een rietvinkatelier. Externe professionals zoals bijvoorbeeld een programmeur voor het thema ICT, komen dan lesgeven.

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s