Oudervereniging

De ouders van de kinderen van De Rietvink  zijn lid van de oudervereniging. Deze oudervereniging ondersteunt het team van de school in het organiseren en uitvoeren van allerlei buiten- en binnenschoolse activiteiten, zoals: het Kerstfeest, het voorjaarsfeest, de sportdag, Pasen, de avondvierdaagse, de schoolkampen, de bosdag voor de kleuters, etc.

Leden van de BOV

Voorzitter en Penningmeester Erik Lips
Secretaris Karin van Nijs
Lid en contactpersoon overblijven Froukje Bos
Lid en contactpersoon luizencommissie Esther Hulstein
Lid en contactpersoon goede doelen commissie Dianne van Alten

Mailadres: eriklips@hotmail.nl

Financiële tegemoetkoming voor ouders
Indien de kosten voor deelname aan activiteiten van de school voor u een probleem vormen, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de oudervereniging of als u dat niet wenst de Stichting Leergeld.

Jaarvergaderingen
2015-11-09 Jaarvergadering Oudervereniging Rietvink
2015-11-06 Jaarverslag Oudervereniging Rietvink 2014-2015
2014-10-02 Jaarvergadering Oudervereniging Rietvink

De meest recente informatie over ouders, overblijven en de MR kunt u vinden op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/kosten-basisschool
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/schooltijd-ziekte-en-opvang#anker-opvang-en-overblijven-op-school

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s