Verlof en schoolverzuim

Bij het verlenen van verlof volgen wij de regelgeving uit de leerplichtwet. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd aan de afdeling leerplicht van de Gemeente Breda gemeld. Verlof buiten de door school vastgestelde periodes om kan alleen via een schriftelijk verzoek aan de directie. Download hier het aanvraagformulier voor bijzonder verlof.

Tijdig melden
Voor een bezoek van een paar uur (tandarts, arts, orthodontist etc.) vragen wij u dit te melden bij de leerkracht van uw kind.
Voor het aanvragen van vakantie/verlofdagen vragen wij u de schoolleiding schriftelijk of digitaal (rietvink@pcpomiddenbrabant.nl) te informeren.

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s