Het onderwijs

Centraal in ons onderwijs staat de brede ontwikkelingen van uw kind, zowel op cognitief als sociaal emotioneel niveau. We bieden een prettige en veilige leeromgeving waarbij kinderen plezier hebben in het leren, talenten worden benut en voorbereid worden op de toekomst. Dit doen we aan de hand van zes speerpunten:

1. Sociaal Emotionele Ontwikkeling
2. Internationalisering en Burgerschap
3. Cultuur
4. ICT
5. Techniek en Duurzaamheid
6. Onderwijs en Kwaliteit

Ons onderwijs stoomt uw kind(eren) klaar voor de toekomst als wereldburger. Verbinding tussen deze speerpunten en de cognitieve vaardigheden maakt het onderwijs uitdagender en betekenisvoller voor uw kind(eren). Bovendien hechten we als school veel waarde aan goed bewegingsonderwijs.

Ieder kind is uniek
Uitgangspunt in ons onderwijs is altijd: ieder kind is uniek. Dit betekent dat we onderwijsaanbod aan laten sluiten bij de individuele leerbehoefte van elk kind.

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s