Voor ouders

We weten ons gelukkig met een grote groep ijverige, betrokken ouders.

Op de Rietvink hebben we een zeer actieve groep met klassenouders. Ook in de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders vertegenwoordigd.
Daarnaast hebben we een grote groep ouders die inspringt bij elke activiteit of klus die op school moet worden geklaard.