Voor ouders

We weten ons gelukkig met een grote groep ijverige, betrokken ouders.

Op de Rietvink hebben we zeer actieve werkgroepen voor de PR, goede doelen, het overblijven en een betrokken oudervereniging (BOV) en  medezeggenschapsraad (MR).
Daarnaast hebben we een grote groep ouders die inspringen bij elke activiteit of klus die op school moet worden geklaard.
OP de pagina’s in het kopje ouders ontdekt u meer over de afzonderlijke werkgroepen.

We lopen niet graag het risico iemand te vergeten, dus we bedanken hier elke ouder die ons en de kinderen op welke manier dan ook helpt bij het onderwijs aan onze kinderen.

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s