Atelieronderwijs

Natuurlijk zit uw kind op school om kennis op te doen, op De Rietvink gaan we nog een stapje verder. We vinden zelfontplooiing en het opdoen van vaardigheden net zo belangrijk. Daarom werken we vanaf groep 1 met atelieronderwijs. De Rietvinkateliers zijn een verrijkingsaanbod op ons reguliere onderwijs. Door het volgen van de ateliers krijgt uw kind een brede blik op de wereld. De ateliers zijn gekoppeld aan onze speerpunten.

Het atelieronderwijs diepen we steeds verder uit op basis van behoefte en ontwikkelingen in de maatschappij. De Rietvinkateliers worden vanaf groep 1 gegeven en borduren voort en verbreden naarmate de groei van onderbouw naar bovenbouw. Een groot deel van deze ateliers wordt gegeven door een specialist. Zo wordt het atelier Beeldende vorming gegeven door een kunstenares en het atelier Dans door een dansleerkracht.