Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR regelt inspraak van ouders en al het personeel. Zij stelt zicht op als een positief kritische raad die graag wil dat beide scholen, zowel de Dr. De Visserschool als De Rietvink, op een zo goed mogelijke wijze geleid en georganiseerd worden. De MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden (evenredig verdeeld over beide scholen) en vertegenwoordigt alle ouders en personeelsleden. De leden van de raad hebben in principe zitting voor drie jaar en kunnen vervolgens voor dezelfde periode herkozen worden.

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR regelt inspraak van ouders en al het personeel. Zij stelt zicht op als een positief kritische raad die graag wil dat beide scholen, zowel de Dr. De Visserschool als De Rietvink, op een zo goed mogelijke wijze geleid en georganiseerd worden. De MR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden (evenredig verdeeld over beide scholen) en vertegenwoordigt alle ouders en personeelsleden. De leden van de raad hebben in principe zitting voor drie jaar en kunnen vervolgens voor dezelfde periode herkozen worden. De samenstelling is als volgt:

Dr. De Visserschool

 • Daniëlle Wijbrandi
 • Veronique van Mal
 • Yolanda staden
 • Bram Heijnsbroek

De Rietvink

 • Baukje Sikma
 • Peter Zeeman
 • Lennart Marinnissen
 • Klaas Romke

De MR heeft tot taak het meedenken en adviseren over allerlei zaken die de school aangaan. De MR kan voorstellen doen aan de directie en standpunten kenbaar maken en heeft adviesrecht of instemmingsrecht als het gaat om bepaalde voorstellen van de directie. De MR heeft een basisreglement waarin alle zaken geregeld zijn. In het geval van instemmingsrecht moet de directie daar rekening mee houden en het bewuste voorstel aanpassen.

Gemiddeld 1x p/maand van 20.00-22.00 uur, komt de MR bijeen, wisselend op de beide locaties. Het vergaderschema 2017-2018 is als volgt:

 • Maandag 13 november 2017 (Rietvink)
 • Woensdag 10 januari 2018 (Dr. De Visserschool)
 • Maandag 5 februari 2018 (Rietvink)
 • Woensdag 7 maart 2018 (Dr. De Visserschool)
 • Maandag 16 april 2018 (Rietvink)
 • Woensdag 16 mei 2018 (Dr. De Visserschool)
 • Maandag 18 juni 2018 (Rietvink)

De directie woont steeds het tweede deel van de vergadering bij om voorstellen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Alle vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat iedereen de vergaderingen bij kan wonen als toehoorder. De leden van de raad staan open voor vragen van ouders en personeelsleden. Wanneer dat nodig is zal de MR vragen bespreken in de vergadering. Notulen worden gepubliceerd op de website van de school, zodra ze zijn goedgekeurd evenals het jaarverslag.

In de GMR worden zaken besproken die een meerderheid van de 4 clusters aangaan. Er is ook hier sprake van initiatief-, advies- en instemmingsrecht. Samenwerking met een terugkoppeling aan de MR van het betreffende cluster is hierbij – dat spreekt – van groot belang. Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar: v_van_mal@hotmail.com

Hieronder kunt u de goedgekeurde MR notulen en overig nieuws downloaden:

2018-05-23 MR Notulen
2018-03-07 MR Notulen
2018-02-05 MR Notulen
2018-01-10 MR Notulen
2017-10-11 MR Notulen
2017-05-31 MR Notulen
2017-04-03 MR notulen
2017-02-22 MR notulen
2017-01-30 MR notulen
MR jaarverslag 2016-2017

De MR heeft tot taak het meedenken en adviseren over allerlei zaken die de school aangaan. De MR kan voorstellen doen aan de directie en standpunten kenbaar maken en heeft adviesrecht of instemmingsrecht als het gaat om bepaalde voorstellen van de directie. De MR heeft een basisreglement waarin alle zaken geregeld zijn. In het geval van instemmingsrecht moet de directie daar rekening mee houden en het bewuste voorstel aanpassen.

Gemiddeld 1x p/maand van 20.00-22.00 uur, komt de MR bijeen, wisselend op de beide locaties. Het vergaderschema 2017-2018 is als volgt:

 • Maandag 13 november 2017 (Rietvink)
 • Woensdag 10 januari 2018 (Dr. De Visserschool)
 • Maandag 5 februari 2018 (Rietvink)
 • Woensdag 7 maart 2018 (Dr. De Visserschool)
 • Maandag 16 april 2018 (Rietvink)
 • Woensdag 16 mei 2018 (Dr. De Visserschool)
 • Maandag 18 juni 2018 (Rietvink)

De directie woont steeds het tweede deel van de vergadering bij om voorstellen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Alle vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat iedereen de vergaderingen bij kan wonen als toehoorder. De leden van de raad staan open voor vragen van ouders en personeelsleden. Wanneer dat nodig is zal de MR vragen bespreken in de vergadering. Notulen worden gepubliceerd op de website van de school, zodra ze zijn goedgekeurd evenals het jaarverslag.

In de GMR worden zaken besproken die een meerderheid van de 4 clusters aangaan. Er is ook hier sprake van initiatief-, advies- en instemmingsrecht. Samenwerking met een terugkoppeling aan de MR van het betreffende cluster is hierbij – dat spreekt – van groot belang. Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar: v_van_mal@hotmail.com

Hieronder kunt u de goedgekeurde MR notulen en overig nieuws downloaden:

2018-05-23 MR Notulen
2018-03-07 MR Notulen
2018-02-05 MR Notulen
2018-01-10 MR Notulen
2017-10-11 MR Notulen
2017-05-31 MR Notulen
2017-04-03 MR notulen
2017-02-22 MR notulen
2017-01-30 MR notulen
MR jaarverslag 2016-2017