De Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert over alles wat met school te maken heeft. De Dr. de Vissersschool en De Rietvink hebben een gezamenlijke MR. Hierin zitten per school 2 leden gekozen uit het onderwijsteam en 2 leden uit de oudergeleding. In totaal dus 8 personen. Zo vormt de MR een brug tussen ouders en school.

Wat doet de MR?
Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Hierdoor kunnen ze aangeven wat ze van elkaar verwachten. Zo hebben ze invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De MR overlegt regelmatig met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals:

  • De kwaliteit van het onderwijs en zorgonderwijs;
  • De financiën (begroting, hoogte ouderbijdrage);
  • Het formatieplan;
  • Keuze van lesmethoden;
  • Het schoolplan.

De MR neemt besluiten op basis van twee soorten recht:

  • Instemmingsrecht;
  • Adviesrecht.

Afhankelijk van het onderwerp wordt gebruik gemaakt van dit instemmings- en adviesrecht. Bijvoorbeeld: als ouders en personeel moeten ze gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp aan de school. Vooral de betrokkenheid van de ouders bij het opstellen en vaststellen van het schoolplan en de schoolgids is belangrijk. Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school.

De dr. de Visserschool/De Rietvink hebben binnen PCPO https://www.pcpomiddenbrabant.nl/ veel ruimte om zelf te beslissen over hun organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Heeft u vragen of heeft u belangstelling voor een taak binnen de MR? Neemt u dan contact op met één van de MR-leden.

Wist u trouwens dat alle bijeenkomsten van de MR openbaar zijn? Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit de voorzitter laten weten. U bent van harte welkom!

Op deze pagina kunt u de goedgekeurde MR notulen en overig nieuws downloaden.

Medezeggenschapsraad

Amber van Asten

Leerkracht Dr. De Visserschool

Baukje Sikma

Leerkracht De Rietvink

Carolien van Geertsom

Ouder Dr. De Visserschool

Demi van Beers

Leerkracht De Rietvink

Diana Hupperts

Ouder Dr. De Visserschool

Marcel Kuster

Ouder De Rietvink

Margriet Poortinga

Leerkracht Dr. De Visserschool

Priscilla Noordzee

Ouder De Rietvink