Sociaal emotionele ontwikkeling

De leerlingen op de Dr. De Visserschool en De Rietvink krijgen een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod waarbij het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de behoeften van de leerlingen. We betrekken onze kinderen bij het aanbod en maken ze mede-eigenaar van hun leerproces. Leerkrachten dagen uit, stimuleren, enthousiasmeren en ondersteunen leerlingen bij hun ontwikkeling.

Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij de leerlingen uit de groep goed kennen. Zij weten wat de achtergrond is van de leerling en hebben oog voor interesses en talenten van de leerling. Leerkrachten zijn in staat om aan te sluiten op hun onderwijsbehoeften. Zij weten wat de richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs zijn en hoe deze geïntegreerd moeten worden in het lesprogramma. Het kennen van de leerlijnen per vakgebied is essentieel. Methodes zijn ondersteunend en een hulpmiddel om doelen te bereiken. Het is de taak van de leerkracht om uitdagend onderwijs aan te bieden en oog te hebben voor de betrokkenheid van de leerlingen. Leerkrachten mogen verschil maken, want ieder kind is uniek en heeft andere behoeften. Leerkrachten bereiden samen lessen voor en delen expertise. Op deze manier leren we van elkaar en werken we indien nodig in het belang van de leerling groepsoverstijgend.

De Dr. De Visserschool en De Rietvink werken met leerkrachten die passie hebben voor hun vak en bereid zijn zich voortdurend te ontwikkelen. De leerkracht staat op onze school centraal, want goede leerkrachten geven goed onderwijs. Ons beleid is erop gericht om leerkrachten plezier te laten beleven in hun werk. De invloed van betrokken en bevlogen leerkrachten, die plezier hebben in hun werk is groot. Op onze school verwachten we van leerkrachten dat ze kunnen reflecteren op hun eigen handelen en zichzelf uitdagen en ontwikkelen om als leerkracht beter te worden.

Meer hierover kunt u lezen in ons SCHOOLPLAN.