Verlofaanvraag

Bij gewichtige omstandigheden kunt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om. Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil of de invloed van de ouder(s)/ verzorger(s) en/of het kind liggen. Bijvoorbeeld, ernstige ziekte of overlijden van ouders, een huwelijk of een jubileum. In deze situaties kan verlof aangevraagd worden. (Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar Regeling verlof basisonderwijs | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl))

Ook kunt u verlof aanvragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders. Dit mag eenmaal per schooljaar voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. U heeft hiervoor een werkgeversverklaring nodig.

Via deze link kunt u een verlofformulier invullen. De locatie directeur neemt binnen 10 werkdagen contact met u op.