Cultuur

De leerlingen van de Dr. De Visserschool leren gevoelens en ervaringen uitdrukken door middel van beelden, taal, muziek en beweging. Zij leren hierbij reflecteren op eigen werk en dat van anderen en verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van kunst.

De wereld vraagt om creativiteit. Ook ouders willen dat kinderen leren wat ze moeten leren én dat we inspelen op de snel veranderende maatschappij. Kennis ondervangen we in ons cognitieve onderwijs.

Cultuur maakt het onderwijs levendig. Kinderen beleven hierdoor onvergetelijke ervaringen en maken waardevolle herinneringen. Het stimuleert kinderen om anders naar dingen te kijken. Het ondersteunt de taalontwikkeling en ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Cultuur is dan ook nauw verbonden met onze andere speerpunten. Cultuur betekent ook andere culturen leren kennen en leren omgaan met social media.

Bij Cultuur ligt de nadruk veel meer op het ontwikkelen van handvaardigheid, dans, theater, tekenen en muziek. De beleving staat centraal. We willen kinderen leren hun emoties uit de drukken door middel van beelden, taal, muziek en bewegen. We willen ze met een open blik leren kijken naar kunst van zichzelf en van anderen. In de ateliers wordt het creatief denken van kinderen gestimuleerd door dans, theater, beeldende vorming en het herkennen en maken van muziek.

Meer hierover kunt u lezen in ons SCHOOLPLAN.