Cultuur

De wereld vraagt om kennis en creativiteit. Ook ouders hechten belang aan het feit dat hun kinderen leren wat ze moeten leren én dat ze leren omgaan met de snel veranderende maatschappij. Kennis ondervangen we in ons cognitieve onderwijs. Het creatieve vermogen van uw kind wordt ontwikkeld door cultuureducatie.

Cultuur maakt het onderwijs levendig. Kinderen beleven hierdoor onvergetelijke ervaringen en maken waardevolle herinneringen. Het stimuleert kinderen om anders naar dingen te kijken. Het ondersteunt de taalontwikkeling en ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden (SEO). Cultuur is dan ook nauw verbonden met onze andere speerpunten. Cultuur betekent ook andere culturen leren kennen (Internationalisering) en leren omgaan met social media (ICT).

Bij Cultuur ligt de nadruk veel meer op het ontwikkelen van handvaardigheid, dans, tekenen en muziek. De beleving staat centraal. Voorbeelden van Cultuur in ons onderwijs zijn:

  • Muziekles
  • Leerkrachten zingen elke dag met de leerlingen
  • Ateliers: in de ateliers wordt het creatief denken van kinderen gestimuleerd door het leren van ICT-vaardigheden, techniek, muziek en dans, teken en beeldende vorming
  • Bezoeken cultureel erfgoed
  • Bezoeken musea
  • Naar voorstellingen gaan
  • Theater: emoties leren uiten door beweging en dans

De Rietvink

De Rietvink
Kraanvogel 92
4822 RB Breda

Tel.: +31 765410132
rietvink@pcpomiddenbrabant.nl

De nieuwste foto’s