Internationalisering en Burgerschap

De leerlingen van de Dr. De Visserschool en De Rietvink ontwikkelen zich tot sociale en actief betrokken wereldburgers.

Grenzen vervagen. De samenleving internationaliseert. De wereld globaliseert. Kinderen van nu groeien op in een wereld die niet meer stopt bij de grens. Zij worden wereldburgers. Voor ons is het dus vanzelfsprekend om internationalisering een belangrijke plek te geven in het basisonderwijs. Het is onze taak om kinderen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving. Deze internationalisering betekent ook dat de wereldtaal Engels niet te passeren is. Iedereen wordt geacht Engels te spreken als wereldburger. Kinderen krijgen daarom al vanaf groep 1 Engels.

Nederland is een klein land. Maar als we het plaatsen in de wereldeconomie zijn we veel groter dan ons kleine landje doet vermoeden. Kennis over andere landen en onze positie in de wereld is van groot belang. Daarom bieden we internationale leerinhoud aan die geïntegreerd wordt met andere vakken. Samen met onze kinderen kijken we over de grenzen heen om hun wereld te vergroten. Hierdoor krijgen ze een breder perspectief. Worden ze toegerust om straks als wereldburger te werken in onze internationale samenleving.

Meer hierover kunt u lezen in ons SCHOOLPLAN.